Zonneboiler premies & subsidies

De installatie van een zonneboiler is sowieso rendabel maar daar bovenop kom je ook nog eens in aanmerking voor verschillende premies en subsidies. Een overzicht van alle premies van zonneboilers en subsidies voor zonneboilers.

Premie zonneboiler via netbeheerder

Milieuvriendelijke oplossing voor de vervanging van fossiele brandstoffen zoals gas, mazout of kolen ( en elektriciteit opgewekt via fossiele brandstoffen) worden ondersteunt door je netbeheerder ( Eandis of Infrax ). Ook een zonneboiler valt onder deze categorie.

Het bedrag van deze premie is 550 euro / m² - max. 2 750 euro, tot 40% van het factuurbedrag

Voorwaarden premie zonneboiler netbeheerder

Om aanspraak te maken op de premie voor een zonneboiler dien je minstens aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • De woning moet dateren van voor 31-12-2013. De dag van de aansluiting op het elektriciteitsnet is hier doorslaggevend. Bouwaanvragen ingediend voor 31/12/2013 zijn ook goed.

  • Een gecertificeerde aannemer of installateur moet de zonneboiler plaatsen in je huis. Je kan dit certificaat van bekwaamheid nakijken via de de website van RSCert maar vraag in je offerte reeds op voorhand of je installateur/leverancier/aannemer over dit certificaat beschikt. Zo voorkom je verrassingen tijdens het vergelijken van de offertes.

  • De datum van de eindfactuur bepaald in welk jaar je de premie voor je zonneboiler kan aanvragen. Zijn er meerdere facturen zoals een voorschotfactuur dan telt enkel de datum van de eindfactuur.

  • De aanvraag moet ingediend worden ten laatste 12 maand na de factuurdatum op de eindfactuur. Opgelet: d.w.z. dat het aanvraagformulier ten laatste op die datum moet toegekomen zijn bij je netbeheerder Infrax of Eandis. Flirt je met deze einddatum dan kan je de aanvraag best aangetekend versturen.

Sommige netbeheerders stellen bijkomende voorwaarden of andere eisen dus lees zeker goed het aanvraagformulier van je netbeheerder en bekijk ook de technische eisen. Zorg dat je voor de aanvraag zeker beschikt over alle facturen en een attest van de installateur. Ook kopieën van de opbrengstberekeningen zijn nodig. Deze berekeningen krijg je van de installateur. Opgelet: het vervangen van een bestaande zonneboiler geeft geen recht op een premie.

Totaalrenovatiebonus netbeheerder

De totaalrenovatiebonus of BENO-pass is ook van toepassing bij de installatie van zonneboilers. Deze renovatiebonus kan je krijgen als je in 1 jaar tijd investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen. Dit kan het extra isoleren van je woning zijn of plaatsen van zonnepanelen maar dus ook de plaatsing van een zonneboiler.

Een totaalrenovatiebonus of BENO-pass kan je een voordeel van 1.250 euro tot 4.750 euro opbrengen.

Vlaamse verbeteringspremie zonneboilers

Woon je in het Vlaamse gewest? Goed nieuws want wonen in Vlaanderen en een zonneboiler installeren, geeft je recht op de Vlaamse verbeteringspremie. Om deze premie te ontvangen moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Als aanvrager moet je ingeschreven zijn als bewoner van de woning. Dit betekend dus ook dat je als huurder van een woning deze premie kan aanvragen.
  • Je inkomen mag niet hoger dan 30.060 euro per jaar zijn
  • De woning moet minstens 25 jaar oud zijn en ingeschreven bij de gemeente
Afhankelijk van je situatie en de ingestuurde facturen kan de premie 750 euro bedragen.

Het onderdeel van deze premie dat belangrijk is bij de plaatsing van een zonneboiler is nummer 5. Dit artikelnummer is voor het plaatsen of aanpassen van een sanitaire installatie. ‘Werken aan de leidingen en toestellen voor productie van warm sanitair water’ is wat je moet aanduiden in dit artikelnummer.

Gemeentelijke premies en subsidies zonneboilers

Als je een beetje geluk hebt, woon je in een gemeente dat hernieuwbare energie ondersteunt. Ook het helpen van mensen bij het renoveren of verbouwen van hun woning gebeurt bij verschillende gemeenten in België. In vele gevallen gaat het om een kleine premie maar soms kan je ook (bijna) renteloos lenen voor energiebesparende maatregelingen dankzij de Vlaamse Energielening.

Als je een gemeentelijke subsidie of premie aanvraagt, kijk dan goed na of je deze mag combineren met andere premies. Als dit niet het geval is, kies je natuurlijk enkel de premie dat het voordeligst is voor jou.

De bedragen dat je krijgt van je gemeente zijn beduidend lager dan de nationale premies maar zijn steeds welkom omdat het de terugverdientijd van je zonneboiler verkleint en dus ook het rendement van je zonneboiler verhoogt. Via de website Premiezoeker.be kan je jouw gemeente opzoeken, klikken op "energie en/of water besparen" en vervolgens "zonneboiler aanduiden".

Hulp door vakman

Een erkende installateur zal je steeds helpen met aanvullend advies hoe je het meest kan profiteren van premies en subsidies. Hij zal je ook steeds helpen met het aanvraagformulier voor het aanvragen van de premies en subsidies.

Welk merk komt in aanmerking voor premies

Er bestaat een "Niet limitatieve lijst van zonnecollectoren voor toekenning van REG premies" Je krijgt een overzicht van de meest voorkomende zonneboilers die in Vlaanderen geplaatst worden. Staat je type van zonneboiler niet in de lijst? Dan kan je tóch in aanmerking komen voor de premie van de netbeheerder als je installatie aan alle technische voorwaarden voldoet. Klik hier en raadpleeg merken die in aanmerking komen voor subsidies voor zonneboilers.

Offerte installatie zonneboiler? Klik hier