Installatie zonneboiler

Een zonneboiler installeren? Waar let je op bij de installatie van een zonneboiler?

Het installeren van een zonneboiler is vrij rechtlijnig. We beantwoorden vragen zoals hoe lang een installateur nodig heeft, waar je moet op letten en of je zelf de installatie kan voorbereiden.

De installatie van een zonneboiler: de boiler en de zonnecollectoren installeren

Eerst en vooral moet je onderscheidt maken tussen de verschillende onderdelen die geïnstalleerd dienen te worden. De belangrijkste onderdelen van de zonneboiler zijn:

 • de boiler of voorraadvat
 • de leidingen
 • zonnecollectoren

Elk van deze onderdelen hebben specifieke handelingen en materialen nodig.

Het installeren van de zonnecollectoren

Dit is het moeilijkste en ook gevaarlijkste deel van de installatie. De zonnecollectoren komen namelijk op het dak te liggen. Omdat dit onderdeel de nodige aandacht verdient, plaatsten we alle informatie over het installeren van zonnecollectoren in een afzonderlijk artikel.

De installatie van een zonneboiler: bezint voor je begint!

TIP: Vooraleer de installatie kan plaatsvinden dienen alle aansluitingen en leidingen afgesloten te worden. Zowel de waterleidingen als de leidingen die naar de cv-ketel of zonneboiler lopen. (gas, mazout of elektriciteit)

De installatie van een zonneboiler is dus vrij eenvoudig te noemen maar dit wil niet zeggen dat je er zonder veel denkwerk mag aan beginnen. Er zijn verschillende aandachtspunten die je zeker in acht dient te nemen:

 • waar wil ik de boiler / voorraadvat plaatsen?
 • ga ik mijn huidige cv-ketel behouden of koop ik een nieuwe cv-ketel/cv-brander?
 • wat is de ideale locatie voor mijn zonnecollectoren?
 • hoe groot is mijn voorraadvat?
 • wat moet ik voorbereiden alvorens de installateur komt?
 • heb ik een aansluiting voor elektriciteit, gas of mazout nodig bij mijn voorraadvat?
 • ...

Belangrijkste punt dat je steeds in je achterhoofd dient te houden is: hou de afstanden zo kort mogelijk. Dit betekent niet enkel de afstand tussen het voorraadvat en de zonnecollectoren maar ook de afstand tussen het voorraadvat en je brander. Hoe langer deze afstanden, hoe meer warmte verloren zal gaan via de leidingen.

TIP: Bespaar zeker niet op de isolatie van leidingen, ze houden het water langer warm.

Verwijderen van een oude boiler of cv-brander

Als je de zonneboiler zal gebruiken als vervanging van een oud toestel dan dien je het oud toestel eerst te verwijderen. Dit kan een vrij lastige en zware klus zijn die je misschien beter overlaat aan je installateur. Vermeld het verwijderen van een oude cv-ketel zeker in je offerte voor een zonneboiler. Wat je wel al kan doen alvorens de installateur langskomt, is het laten leeglopen van het voorraadvat van de oude boiler of ketel. Dit bespaart al vlug wat tijd voor de installateur en zo kan je zelf ook wat besparen op uurlonen.

Heb je ervaring met doe-het-zelf technieken, dan kan je de boiler reeds loskoppelen en eventueel verwijderen van zijn plaats. Let op, want de boiler kan meer wegen door kalkaanslag. Sluit ook zeker de aanvoer van elektriciteit, gas of mazout af alvorens de werken te starten.

Zonneboiler installeren: het leggen van de leidingen

De leidingen dienen eerst en vooral zo kort mogelijk gehouden worden vandaar dat we leidingen eerst vernoemen ook al moet je vooraf weten waar je de zonnecollectoren en het voorraadvat zal plaatsen. Langere afstanden van de leidingen betekent onder meer:

 • meer werkuren voor de installateur
 • hogere kosten aan materiaal (buizen, leidingen, fittings, isolatie, koppelingen, … )
 • verlies van warmte en dus ook rendement
 • meer collectorvloeistof

Hoe langer en complexer de leidingen gelegd worden, hoe meer kans op lekkages je zal hebben. Vermijd moeilijk bereikbare plaatsen indien mogelijk. Het noodlot wil namelijk daar op deze plaatsen meestal lekkages ontstaan. Dit is deels te verklaren door de moeilijkere plaatsing. Op dergelijke plaatsen worden koppelingen of bochten in de leidingen soms minder goed geïnstalleerd door beperkte bewegingsruimte.

TIP: zorg dat de installateur vrij kan werken om de leidingen te leggen. Dit betekent niet alleen werkruimte in de plaats waar het voorraadvat komt maar ook waar de leidingen naar boven getrokken moeten worden of ingewerkt moeten worden. Vraag dus op voorhand een werk- en plaatsingsschema aan de installateur van je zonneboiler.

Naast de leidingen van de collectorvloeistof (voorraadvat naar zonnecollectoren en terug) dienen er ook leidingen voorzien worden voor de naverwarming. Dit kan een simpele elektrische aansluiting zijn maar ook een aanvoer van gas of mazout kan nodig zijn. Vraag aan de installateur van je zonneboiler of je deze leidingen moet laten voorbereiden door bijvoorbeeld je loodgieter of cv-installateur.

Het voorraadvat installeren van je zonneboiler

Als je de werkruimte goed voorbereidt hebt door alle spullen opzij te zetten en een goede doorgang naar de werkplek voorzien hebt, zal de installatie van het voorraadvat snel geklaard zijn. Waar je wel op dient te letten en eventueel ook dient te vragen aan de installateur van de zonneboiler is of het voorraadvat voorzien moet worden van een sokkel. Dit kan een eenvoudige metalen sokkel zijn maar ook een betonnen sokkel. Dit voorkomt dat bij wateroverlast of reinigen van de ruimte dat het voorraadvat nat wordt of zelfs een bepaalde tijd deels onder water staat.

In het geval van een betonnen sokkel dien je deze best op voorhand te gieten om tijdverlies te voorkomen.

TIP: tegenwoordig kan je ook een omgekeerde sokkel kopen. Dit is een soort kuip waar je het voorraadvat in plaatst. Bijkomend voordeel van deze opzet is dat bij een lekkage van het voorraadvat, wat overigens niet veel gebeurt, het water niet direct in de ruimte stroomt. Geen bijkomende waterschade dus!

In het geval dat het voorraadvat vastgemaakt wordt aan de muur moet je zeker zijn dat deze muur voldoende draagkracht heeft. Gebruik dus bij voorkeur een steunmuur en zeker een muur in volle metselsteen. We praten hier al vlug over 400 kg aan gewicht met eventuele lichte trillingen van het aanschakelen.

Vergeet ook niet dat veel zonneboilers geplaatst worden met een extra expansievat. Dit vat is niet groot maar dient wel een plaats te krijgen (50x50cm).

Afregelen van je zonneboiler

Eens de installatie voltooid is, dient de zonneboiler ook nog afgeregeld worden. Dit betekend dat alle onderdelen optimaal ingesteld worden voor een zo hoog mogelijk rendement.

Nakijken van de installatie

De installatie van je zonneboiler is voltooid en werkt prima. Toch kijk je best even na of je nergens visuele problemen ziet zoals vochtverlies, hoe klein ook, te hoge temperaturen of geluidsoverlast.

TIP: gebruik keukenpapier waar je twijfelt aan vochtverlies. Keukenpapier dat in contact komt met water blijft langer nat dan de leidingen zelf. Plus zie je aan het keukenpapier als het nat geweest is.

De installateurs zal deze controle net na de installatie zelf doen maar je kijkt ook als eigenaar de installatie op bovenstaande punten na. Je herhaalt deze controle ongeveer 3 dagen na de installatie van je zonneboiler nog eens. Merk je geen problemen, dan is de installatie goed verlopen.

Zonneboiler laten installeren door professional

Wij raden aan om de installatie het best over te laten aan een professionele vakman. Deze staat in voor een goede werking van het systeem alsook voor de garantie van de onderdelen. Bij mankementen, slijtage of kapotte onderdelen kan je je steeds verhalen op de garantie. Laat je de werken uitvoeren door een geregistreerde aannemer, dan geniet je bovendien van een premie.

Offerte installatie zonneboiler? Klik hier