Wanneer verdien je je investering terug?

Om de terugverdientijd van een zonneboiler te weten, moeten we ook kort de levensduur en het rendement bekijken. De terugverdientijd van een zonneboiler is niet alleen belangrijk voor je beslissing, het maakt het ook mogelijk andere hernieuwbare opties zoals zonnepanelen en warmtepompen te vergelijken.

Levensduur van een zonneboiler

Algemeen wordt aangenomen dat een zonneboiler dewelke op regelmatige basis een onderhoudscontrole krijgt meer dan 20 jaar zonder veel problemen werkt, 30 jaar is geen uitzondering. Lees hier meer over de levensduur van een zonneboiler.

Onderhoudskosten van een zonneboiler

Met een levensduur van gemiddeld 25 jaar zou je verwachten dat een zonneboiler vrij veel onderhoud zal nodig hebben maar dit valt prima mee. Met een jaarlijkse of tweejaarlijkse routinecontrole zal je vrij eenvoudig de zonneboiler 20 jaar op je dak hebben. 25 tot 30 jaar zijn ook geen uitzondering als je de zonneboiler voorziet van een regelmatig onderhoud volgens onze tips.

Bereken je rendement van een zonneboiler

Het rendement is wat je uitspaart door een zonneboiler te installeren. Via onze tool kan je gemakkelijk zelf het rendement van een zonneboiler berekenen. Voor de meeste gezinnen in Vlaanderen en België zal dit rendement rond de 40% liggen maar bij een goede aankoop en installatie van de zonneboiler kan dit rendement oplopen tot 60%. Hierbij is ook je huidige verbruik van belang en de manier waarop je warm water verbruikt. Gezinnen of personen die verspreidt warm water verbruiken zijn in het voordeel tegenover gezinnen die veel warm water op één moment vragen.

Voorbeeld voor een hoog rendement
Gezinnen waar 1 persoon een douche neemt ‘s morgens, een tweede persoon om 16 uur en de andere gezinsleden pas na 21 uur.

Voorbeeld van een lager rendement
Iedereen neemt een douche vlak achter elkaar en één persoon neemt daarna een bad.

Wat is de verdientijd van een zonneboiler?

Met het rendement en de aankoopprijs van de zonneboiler bij de hand, kan je nu de terugverdientijd van de zonneboiler bereken. De terugverdientijd kan je best uitdrukken in jaren. Verdere opsplitsing is ook mogelijk als je andere hernieuwbare energiebronnen vergelijkt zoals zonnepanelen of warmtepompen.

Bekijk ook ons artikel over de grootte van het voorraadvat van een zonneboiler want deze is ook belangrijk voor de terugverdientijd van je zonneboiler.

Terugverdientijd in jaren = aankoopkost van de zonneboiler / (rendement x huidige verbruik)

Rekenvoorbeeld

We rekenen €3.000 als aankoopprijs van de zonneboiler en heeft een rendement van 60%. Ons verbruik nemen we op €300. ( doorsnee gezin van 4 personen)

Terugverdientijd = €2.000 / 180 = 11 jaar

Bovenstaand voorbeeld is zonder de kost van het onderhoud gerekend omdat deze niet elk jaar dient plaats te vinden en er grote verschillen bestaan tussen de verschillende bedrijven die onderhoud op zonneboilers uitvoeren. In sommige gevallen is het onderhoud de eerste jaren gratis door de installateur of fabrikant.

Offerte installatie zonneboiler? Klik hier